Thành Lập Công Ty Mua Bán Nợ Và Những Điều Cần Biết

Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó để thành lập công ty mua bán nợ, chủ thể kinh doanh cần nắm được điều kiện quy định tại Nghị định 69/2016/NĐ-CP đối với ngành nghề này. Nội dung cụ thể sẽ được chia sẻ trong bài viết.

Điều kiện để kinh doanh công ty mua bán nợ

Căn cứ theo Nghị định 69/2016/NĐ-CP, điều kiện để kinh doanh công ty mua bán nợ như sau:

Thành Lập Công Ty Mua Bán Nợ

Nguyên tắc kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

– Tổ chức (không phải là doanh nghiệp), cá nhân có nhu cầu kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải thành lập doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ mua bán nợ theo quy định của pháp luật.

– Doanh nghiệp thực hiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải đáp ứng điều kiện tương ứng quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Nghị định này.

– Bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng, tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều kiện chung đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

– Doanh nghiệp phải có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, quy định nội bộ về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phù hợp với quy định của Nghị định này.

– Doanh nghiệp phải đáp ứng quy định về mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu tương ứng theo quy định tại khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 7 và khoản 2 Điều 8 Nghị định này. Trường hợp, doanh nghiệp thực hiện một số hoặc tất cả các hoạt động thì mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu cao nhất trong số các hoạt động mà doanh nghiệp thực hiện.

Xem thêm Kinh Nghiệm Thành Lập Công Ty Phần Mềm
Thành Lập Công Ty Mua Bán Nợ

– Người quản lý của doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 • Có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Kinh tế; quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhận;
 • Là người quản lý hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính; ngân hàng, kế toán, kiểm toán, pháp luật, định giá tài sản hoặc mua bán nợ;
 • Những người đã làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải đáp ứng thêm điều kiện. Không là người quản lý của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong 03 năm trước liền kề.

– Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ

 • Các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định này.
 • Có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 5 tỷ đồng.

Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ

– Các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định này.

– Có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 100 tỷ đồng.

– Các khoản nợ được mua bán phải có đầy đủ các yếu tố sau đây:

 • Không có thỏa thuận bằng văn bản về việc không được mua, bán khoản nợ;
 • Không được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm mua bán nợ, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận bảo đảm về việc bán nợ.
 • Bên mua nợ và bên nợ không phải là người có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp.

– Việc mua bán nợ phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên liên quan. Đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia mua bán nợ, trong đó quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của bên mua nợ, bên bán nợ.

Xem Thành Lập Công Ty Trọn Gói của Hưng Gia

– Doanh nghiệp hoạt động mua bán nợ không được nhận cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó hoặc nhận bảo đảm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để được cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng khác nhằm mục đích mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo đảm.

– Bên mua nợ, bên bán nợ, bên nợ và các bên liên quan khác phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý ngoại hối trong trường hợp mua bán nợ hình thành quan hệ cho vay, vay nợ nước ngoài và sử dụng ngoại hối trong giao dịch mua bán nợ.

Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ

– Các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định này.

– Có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 500 tỷ đồng.

– Đã hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ ít nhất 01 năm và mức doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ của năm liền kề trước năm thực hiện kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch tối thiểu là 500 tỷ đồng.

– Có ít nhất 02 nhân viên có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc ít nhất 02 nhân viên có thẻ thẩm định viên về giá theo quy định của pháp luật.

– Có quy chế hoạt động của sàn giao dịch nợ, tối thiểu bao gồm:

 • Quy trình, thủ tục, trách nhiệm của các thành viên tham gia sàn giao dịch nợ và quyền hạn, nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp sàn giao dịch nợ;
 • Điều kiện các khoản nợ dự kiến được niêm yết trên sàn giao dịch;
 • Tổ chức quản lý, giám sát giao dịch, trong đó có quy định về cung cấp, lưu trữ thông tin về các khoản nợ dự kiến được niêm yết trên sàn giao dịch;
 • Thời gian, phương thức xác lập và hủy bỏ giao dịch;
 • Phương thức thanh toán và quy định bảo đảm thanh toán cho các bên;
 • Xử lý tranh chấp.
Thành Lập Công Ty Mua Bán Nợ

– Có cơ sở, vật chất kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin phù hợp để tiếp nhận, cập nhật, cung cấp thông tin về hoạt động mua bán nợ giữa các thành viên tham gia sàn giao dịch.

– Phải thực hiện kiểm toán độc lập hằng năm theo quy định của pháp luật.

Quy trình thành lập công ty mua bán nợ

Chủ thể kinh doanh sau khi cân nhắc những điều kiện được quy định tại Nghị định 69/2016/NĐ-CP. Nếu xét thấy những điều kiện đó phù hợp với công ty mua bán nợ dự kiến thành lập, sẽ bắt đầu đầu tìm hiểu đến quy trình thành lập doanh nghiệp nhé. Quy trình thành lập gồm những bước cụ thể sau:

Bước 1: Soạn thảo và hoàn tất hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mua bán nợ

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự kiến đặt trụ sở công ty

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký thành lập công ty nếu hồ sơ được xét duyệt

Bước 4: Khắc con dấu công ty + công bố mẫu dấu

Bước 5: Đăng ký tài khoản ngân hàng + thông báo số tài khoản đến Phòng đăng ký kinh doanh

Bước 6: Mua chữ ký số và phát hành hóa đơn điện tử

Bước 7: Khai thuế và nộp thuế ban đầu

Với những quy trình trên, nếu các bạn cảm thấy khó khăn hay còn vướng mắc nào; có thể liên hệ đến Tư vấn thuế Hưng Gia theo số 0907548779 hoặc tương tác Fanpage để được tư vấn, giải đáp nhanh nhất. Hưng Gia cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp với mức phí 0 đồng. Các bạn nếu muốn sử dụng dịch vụ chất lượng tại Hưng Gia đừng quên liên hệ đến chúng tôi nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button