Category Archives: Kinh nghiệm thành lập

BỊ CẤM THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐƯỢC GÓP VỐN???

Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh trừ 2 trường hợp sau: – Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào […]

AI KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP???

Thành lập doanh nghiệp là quyền của cá nhân, tổ chức song không phải mọi cá nhân, tổ chức đều được thành lập và quản lý doanh nghiệp. Vậy những ai không được thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh […]

Call Now Button