Category Archives: Kế toán

HÀNH VI VI PHẠM VÀ MỨC PHẠT HIỆN HÀNH ĐỐI VỚI DÂN KẾ TOÁN

Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập chính thức có hiệu lực từ ngày 01/5/2018. Tổng hợp xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán chính thức có hiệu lực từ ngày 01/5/2018 (30/10/2018). Điều 7. Xử phạt hành […]

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG TRONG DOANH NGHIỆP

Trách nhiệm: Tổ chức công tác kế toán, thống kê và bộ máy kế toán phù hợp với công tác tổ chức sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu tồn tại và phát triển của Công ty. Tổ chức ghi chép tính toán và phản ảnh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ […]

KẾ TOÁN TRƯỞNG – DOANH NGHIỆP NHỎ?

Doanh nghiệp nhỏ có cần kế toán trưởng không? Đây là một câu hỏi thắc mắc của rất nhiều chủ doanh nghiệp * Doanh nghiệp, hợp tác xã phải bố trí kế toán trưởng Theo khoản 1 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP,  Nếu chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ […]

Kế toán thuế là gì? Công việc của kế toán thuế?

Trong bài viết này chúng tôi sẽ trả lời chi tiết các vấn đề liên quan đến kế toán thuế để giúp bạn có cái nhìn tổng quan về công việc của kế toán thuế! 1. Kế toán thuế là gì? Kế toán thuế có vai trò như là một cầu nối, liên kết giữa doanh […]

Call Now Button