HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ MIỄN CHỮ KÝ NGƯỜI MUA TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Không ít các doanh nghiệp không khỏi thắc mắc: “Liệu 𝓱𝓸𝓪́ đ𝓸̛𝓷 đ𝓲𝓮̣̂𝓷 𝓽𝓾̛̉ của Doanh nghiệp lập khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho người mua, có buộc phải có chữ ký của người mua?”

Để các DN yên tâm trong công tác quản lý sử dụng hoá đơn điện tử, Tôi xin chia sẻ thêm các căn cứ pháp lý mới nhất hướng dẫn về việc “Miễn chữ ký người mua trên hoá đơn điện tử”. Cụ thể:Tại Công văn số 65276/CT-TTHT ngày 14/07/2020, Cục thuế Hà Nội hướng dẫn chi tiết việc “Miễn chữ ký người mua trên hoá đơn điện tử”

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hoá đơn điện tử khi cung cấp, bán hàng hoá, dịch vụ:

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn khởi tạo, phát hành, sử dụng hoá đơn điện từ

Thực hiện công văn số 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016 của Bộ tài chính”… trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán:“…trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu, …thì người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua…”

Căn cứ theo quy định và hướng dẫn nêu trên,Cục thuế Hà Nội trả lời nguyên tắc sau:Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa Doanh nghiệp bán hàng với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu,… thì DN đã lập hóa đơn theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua (trừ trường hợp người mua là đơn vị kế toán thỏa thuận về việc người mua ký trên hóa đơn).

Gửi các bạn văn bản hướng dẫn gốc kèm theo để tiện vận dụng cho doanh nghiệp nhé!(ảnh đính kèm)Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button