[HƯỚNG DẪN] Miễn Chữ Ký Người Mua Trên Hóa Đơn Điện Tử

Hóa đơn điện tử của Doanh nghiệp lập khi bán hàng hoá. Hoặc khi cung cấp dịch vụ cho người mua, có buộc phải có chữ ký của người mua hay không?

Để các Doanh nghiệp (DN) yên tâm trong công tác quản lý sử dụng hoá đơn điện tử, Tôi xin chia sẻ thêm các căn cứ pháp lý mới nhất hướng dẫn về việc: “Miễn chữ ký người mua trên hoá đơn điện tử”.

Miễn chữ ký người mua trên hoá đơn điện tử

Cụ thể: Tại Công văn số 65276/CT-TTHT ngày 14/07/2020. Cục thuế Hà Nội hướng dẫn chi tiết việc “Miễn chữ ký người mua trên hoá đơn điện tử”.

Cục Thuế TP. Hà Nội dẫn chứng. Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2018.

Trong thời gian từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020. Các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa. Và hóa đơn cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa. Hay cung ứng dịch vụ, hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung quy định.

Những nội dung quy định trên hóa đơn điện tử

Một trong những nội dung phải có trên hóa đơn điện tử là:

  • Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán;
  • Thời gian: ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn.
  • Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán. 

Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính giao Cục Thuế xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể và điều kiện đáp ứng của doanh nghiệp. Từ đó, hướng dẫn việc miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử.

Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2402/BTC-TCT ngày 23/2/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử. Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán. Hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như:

  • Hợp đồng kinh tế,
  • Phiếu xuất kho,
  • Biên bản giao nhận hàng hóa,
  • Biên nhận thanh toán, phiếu thu…

Trường hợp này thì người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định. Trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua…

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn. Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán. Hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa Chi nhánh với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu… Thì Chi nhánh lập hóa đơn theo quy định. Trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua. Trừ trường hợp người mua là đơn vị kế toán thỏa thuận về việc người mua ký trên hóa đơn.

Văn bản chứng thực

Gửi các bạn văn bản hướng dẫn gốc kèm theo để tiện vận dụng cho doanh nghiệp nhé!(ảnh đính kèm)

One thought on “[HƯỚNG DẪN] Miễn Chữ Ký Người Mua Trên Hóa Đơn Điện Tử

  1. Pingback: Có Nên Xuất Hóa Đơn Điện Tử Hay Không? - Kế Toán Hưng Gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button