DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (AZ – INVOICE)

Nhanh chóng – an toàn – tiết kiệm

 • Không còn hóa đơn bị thất lạc
 • Không mất thời gian chờ đợi, phê duyệt
 • Không cần thực hiện thao tác rườm rà
STT Mã gói cước Đơn vị tính Số lượng hóa đơn Giá bán (VNĐ)
1 M1 Gói 50 350.000
2 M2 Gói 100 420.000
3 M3 Gói 150 520.000
4 M4 Gói 200 620.000
5 M5 Gói 250 720.000
6 M6 Gói 500 960.000
7 M7 Gói 1.000 1.210.000
8 M8 Gói 2.000 1.500.000
9 M9 Gói 5.000 2.650.000
10 M10 Gói 10.000 4.100.000
11 M Max Tờ ≥ 20,000  Đơn giá: 280 đ/tờ
 • Phần mềm không chịu thuế GTGT
 • Phần mềm đã được cơ quan thuế thẩm định, đánh giá, lựa chọn
 • Miễn phí khởi tạo hệ thống, thiết kế mẫu hóa đơn trị giá 200.000đ
 • Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn
 • Khi sử dụng hết, quý khách có thể đăng ký thêm để sử dụng
 • Lưu trữ hóa đơn 10 năm, đa phương án lưu trữ
 • Hỗ trợ miễn phí 24/7
 • Khởi tạo, cài đặt, hướng dẫn trong vòng 1h kể từ khi tiếp nhận yêu cầu đặt hàng
 • Cung cấp biểu mẫu, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký phát hành hóa đơn