Author Archives: nguyenchithanh

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ MIỄN CHỮ KÝ NGƯỜI MUA TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Không ít các doanh nghiệp không khỏi thắc mắc: “Liệu 𝓱𝓸𝓪́ đ𝓸̛𝓷 đ𝓲𝓮̣̂𝓷 𝓽𝓾̛̉ của Doanh nghiệp lập khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho người mua, có buộc phải có chữ ký của người mua?” Để các DN yên tâm trong công tác quản lý sử dụng hoá đơn điện tử, Tôi […]

BỊ CẤM THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ ĐƯỢC GÓP VỐN???

Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh trừ 2 trường hợp sau: – Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào […]

AI KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP???

Thành lập doanh nghiệp là quyền của cá nhân, tổ chức song không phải mọi cá nhân, tổ chức đều được thành lập và quản lý doanh nghiệp. Vậy những ai không được thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh […]

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTC thì Hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử gồm: Mẫu hóa đơn, Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, Thông báo phát hành hóa đơn điện tử. Sau 02 ngày (kể từ ngày nộp hồ sơ), nếu cơ quan thuế không có […]

HÀNH VI VI PHẠM VÀ MỨC PHẠT HIỆN HÀNH ĐỐI VỚI DÂN KẾ TOÁN

Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập chính thức có hiệu lực từ ngày 01/5/2018. Tổng hợp xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán chính thức có hiệu lực từ ngày 01/5/2018 (30/10/2018). Điều 7. Xử phạt hành […]

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG TRONG DOANH NGHIỆP

Trách nhiệm: Tổ chức công tác kế toán, thống kê và bộ máy kế toán phù hợp với công tác tổ chức sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu tồn tại và phát triển của Công ty. Tổ chức ghi chép tính toán và phản ảnh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ […]

CÁCH XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, NHỎ VÀ VỪA

1.Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa Doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định theo quy mô gôm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa. Để xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cần dựa vào các tiêu chí sau: Tuy nhiên, Việt Nam đang […]

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP ĐỂ BẮT ĐẦU KINH DOANH

Khi bắt đầu công việc kinh doanh việc lựa chọn hình thức doanh nghiệp là rất quan trọng, nó có ảnh hưởng không nhỏ tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Luật về tổ chức và thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện có Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, […]

KẾ TOÁN TRƯỞNG – DOANH NGHIỆP NHỎ?

Doanh nghiệp nhỏ có cần kế toán trưởng không? Đây là một câu hỏi thắc mắc của rất nhiều chủ doanh nghiệp * Doanh nghiệp, hợp tác xã phải bố trí kế toán trưởng Theo khoản 1 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP,  Nếu chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ […]

Call Now Button